قیمت دلار امروز 2020/10/16 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/16 ساعت 16:15:00 برابر با 317,752 سیصد و هفده هزار و هفتصد و پنجاه و دو  ریال قیمت یورو 373,162 سیصد و هفتاد و سه هزار و صد و شصت و دو  ریال قیمت پوند 416,612 چهار صد و شانزده هزار و ششصد و دوازده ریال