قیمت دلار امروز 2020/10/15 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/15 ساعت 16:05:19 برابر با 316,980 سیصد و شانزده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 372,463 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و شصت و سه ریال قیمت پوند 416,030 چهار صد و شانزده هزار وسی ریال