قیمت دلار امروز 2020/10/13 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/13 ساعت 16:13:26 برابر با 313,060 سیصد و سیزده هزار وشصت ریال قیمت یورو 370,596 سیصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ریال قیمت پوند 414,770 چهار صد و چهارده هزار و هفتصد و هفتاد ریال