قیمت دلار امروز 2020/10/12 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/12 ساعت 16:06:32 برابر با 304,000 سیصد و چهار هزار ریال قیمت یورو 358,940 سیصد و پنجاه و هشت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 410,490 چهار صد و ده هزار و چهار صد و نود ریال