قیمت دلار امروز 2020/10/11 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/11 ساعت 16:05:23 برابر با 311,520 سیصد و یازده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 369,005 سیصد و شصت و نه هزار وپنج ریال قیمت پوند 407,950 چهار صد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال