قیمت دلار امروز 2020/10/10 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/10 ساعت 16:09:12 برابر با 299,540 دویست و نود و نه هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 351,771 سیصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و هفتاد و یک ریال قیمت پوند 401,610 چهار صد و یک هزار و ششصد و ده ریال