قیمت دلار امروز 2020/10/07 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/07 ساعت 16:16:13 برابر با 291,960 دویست و نود و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 342,874 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و هفتاد و چهار ریال قیمت پوند 383,510 سیصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال