قیمت دلار امروز 2020/10/06 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/06 ساعت 16:08:59 برابر با 291,950 دویست و نود و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 338,480 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 383,930 سیصد و هشتاد و سه هزار و نه صد و سی ریال