قیمت دلار امروز 2020/10/04 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/04 ساعت 16:10:18 برابر با 269,970 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 319,980 سیصد و نونزده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 368,010 سیصد و شصت و هشت هزار وده ریال