قیمت دلار امروز 2020/10/01 ساعت 16:36

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/01 ساعت 16:36:53 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 339,460 سیصد و سی و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 388,900 سیصد و هشتاد و هشت هزار و نه صد ریال