قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۱ ساعت 11:56:58 برابر با 270,360 دویست و هفتاد هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 312,150 سیصد و دوازده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 368,230 سیصد و شصت و هشت هزار و دویست و سی ریال https://talakar.com