قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 12:08:15 برابر با 271,960 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 314,560 سیصد و چهارده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 369,740 سیصد و شصت و نه هزار و هفتصد و چهل ریال https://talakar.com