قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۸ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۸ ساعت 12:58:54 برابر با 269,510 دویست و شصت و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 314,120 سیصد و چهارده هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 373,330 سیصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و سی ریال