قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۵ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۵ ساعت 12:58:00 برابر با 279,067 دویست و هفتاد و نه هزار وشصت و هفت ریال قیمت یورو 321,110 سیصد و بیست و یک هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 385,690 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و نود ریال