قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۴ ساعت 12:55:11 برابر با 279,190 دویست و هفتاد و نه هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 321,110 سیصد و بیست و یک هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 386,340 سیصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و چهل ریال