قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت 12:55:57 برابر با 273,810 دویست و هفتاد و سه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 316,850 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 381,150 سیصد و هشتاد و یک هزار و صد و پنجاه ریال https://talakar.com