قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۳ ساعت 12:57:16 برابر با 274,410 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 313,950 سیصد و سیزده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 383,420 سیصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد و بیست ریال https://talakar.com