قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت 12:58:07 برابر با 270,010 دویست و هفتاد هزار وده ریال قیمت یورو 311,500 سیصد و یازده هزار و پانصد ریال قیمت پوند 375,630 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی ریال https://talakar.com