قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۹ ساعت 13:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۹ ساعت 13:07:48 برابر با 278,270 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 387,470 سیصد و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و هفتاد ریال https://talakar.com