قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت 13:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت 13:02:37 برابر با 275,810 دویست و هفتاد و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 314,910 سیصد و چهارده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 381,730 سیصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد و سی ریال https://talakar.com