قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۵ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۵ ساعت 12:55:15 برابر با 270,270 دویست و هفتاد هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 315,760 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 376,500 سیصد و هفتاد و شش هزار و پانصد ریال https://talakar.com