قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۳ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۶/۱۳ ساعت 13:00:39 برابر با 271,710 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 312,510 سیصد و دوازده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 379,140 سیصد و هفتاد و نه هزار و صد و چهل ریال https://talakar.com