قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۴ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۴ ساعت 12:56:19 برابر با 249,100 دویست و چهل و نه هزار و صد ریال قیمت یورو 287,340 دویست و هشتاد و هفت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 345,110 سیصد و چهل و پنج هزار و صد و ده ریال