قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳۰ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳۰ ساعت 12:55:08 برابر با 269,110 دویست و شصت و نه هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 305,070 سیصد و پنج هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 369,040 سیصد و شصت و نه هزار وچهل ریال