قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲ ساعت 12:56:00 برابر با 246,290 دویست و چهل و شش هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 287,830 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 341,140 سیصد و چهل و یک هزار و صد و چهل ریال