قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۹ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۹ ساعت 12:59:01 برابر با 269,301 دویست و شصت و نه هزار و سیصد و یک ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال