قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۸ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۸ ساعت 12:55:40 برابر با 269,379 دویست و شصت و نه هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال