قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۷ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۷ ساعت 12:57:27 برابر با 269,591 دویست و شصت و نه هزار و پانصد و نود و یک ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال