قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۶ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۶ ساعت 12:57:41 برابر با 269,751 دویست و شصت و نه هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال قیمت یورو 304,980 سیصد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 373,860 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و شصت ریال