قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۵ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۵ ساعت 12:55:51 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 375,170 سیصد و هفتاد و پنج هزار و صد و هفتاد ریال