قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲۴ ساعت 12:55:38 برابر با 265,780 دویست و شصت و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 304,980 سیصد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 370,970 سیصد و هفتاد هزار و نه صد و هفتاد ریال