قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۶ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۶ ساعت 12:59:35 برابر با 254,990 دویست و پنجاه و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 295,160 دویست و نود و پنج هزار و صد و شصت ریال قیمت پوند 355,970 سیصد و پنجاه و پنج هزار و نه صد و هفتاد ریال