قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۵ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۵ ساعت 13:00:13 برابر با 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 294,870 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 359,320 سیصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و بیست ریال