قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۴ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۴ ساعت 12:57:18 برابر با 256,630 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 295,671 دویست و نود و پنج هزار و ششصد و هفتاد و یک ریال قیمت پوند 359,740 سیصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و چهل ریال