قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۲ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۲ ساعت 12:58:27 برابر با 256,910 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 359,500 سیصد و پنجاه و نه هزار و پانصد ریال