قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۱ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱۱ ساعت 12:55:42 برابر با 255,110 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 295,310 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 357,650 سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال