قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳۱ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۳۱ ساعت 12:57:50 برابر با 246,190 دویست و چهل و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 287,810 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 340,840 سیصد و چهل هزار و هشت صد و چهل ریال