قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۹ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۹ ساعت 12:58:05 برابر با 249,910 دویست و چهل و نه هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 293,510 دویست و نود و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 351,780 سیصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و هشتاد ریال