قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت 12:56:04 برابر با 250,190 دویست و پنجاه هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 348,700 سیصد و چهل و هشت هزار و هفتصد ریال