قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۳۱ ساعت 12:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۳/۳۱ ساعت 12:58:15 برابر با 239,790 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 279,400 دویست و هفتاد و نه هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 335,720 سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و بیست ریال