قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۸ ساعت 12:13

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۸ ساعت 12:13:28 برابر با 258,194 دویست و پنجاه و هشت هزار و صد و نود و چهار ریال قیمت یورو 315,684 سیصد و پانزده هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال قیمت پوند 347,434 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و سی و چهار ریال