قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۷ ساعت 11:57:16 برابر با 257,980 دویست و پنجاه و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 345,410 سیصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و ده ریال