قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۵ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۵ ساعت 12:00:46 برابر با 256,460 دویست و پنجاه و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 310,990 سیصد و ده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 346,610 سیصد و چهل و شش هزار و ششصد و ده ریال