قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۳ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۳ ساعت 12:02:47 برابر با 259,520 دویست و پنجاه و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 314,510 سیصد و چهارده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 344,680 سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال