قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۲ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۲ ساعت 11:59:06 برابر با 260,670 دویست و شصت هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 316,010 سیصد و شانزده هزار وده ریال قیمت پوند 350,100 سیصد و پنجاه هزار و صد ریال