قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ ساعت 11:58:47 برابر با 261,640 دویست و شصت و یک هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 351,190 سیصد و پنجاه و یک هزار و صد و نود ریال