قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ ساعت 12:01:48 برابر با 261,140 دویست و شصت و یک هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 315,960 سیصد و پانزده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 351,960 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و شصت ریال