قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ ساعت 12:02:47 برابر با 255,980 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 309,900 سیصد و نه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 348,420 سیصد و چهل و هشت هزار و چهار صد و بیست ریال