قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۷ ساعت 12:23

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۷ ساعت 12:23:38 برابر با 255,940 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 311,010 سیصد و یازده هزار وده ریال قیمت پوند 346,290 سیصد و چهل و شش هزار و دویست و نود ریال