قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۶ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۶ ساعت 12:00:08 برابر با 256,020 دویست و پنجاه و شش هزار وبیست ریال قیمت یورو 309,940 سیصد و نه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 348,330 سیصد و چهل و هشت هزار و سیصد و سی ریال